สังคม

ทิพยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ พฤศจิกายน 2562

การนี้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัด    พระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคุณกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม    ในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยทิพยประกันชีวิต ได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,444 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบาทมิ่งเมือง  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *