ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์

ไทยสมายล์ แจ้งย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

สายการบินไทยสมายล์ ขอแจ้งย้ายเคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จากอาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์หมายเลข P18-20 สำหรับเที่ยวบิน WE609 (HKG-HKT) และ เคาน์เตอร์หมายเลข P22-24 สำหรับเที่ยวบิน WE631 (HKG-BKK) ไปยังอาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์หมายเลข J9-11 สำหรับเที่ยวบิน WE609 (HKG-HKT) และ เคาน์เตอร์หมายเลข J13-15 สำหรับเที่ยวบิน WE631 (HKG-BKK) บริเวณหน้าโถงทางเข้าจุดตรวจคนเข้าเมืองฝั่งเหนือ บริเวณจุดโหลดสัมภาระเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
โดยเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 05.05 น. – 20.05 น. 

ทั้งนี้ สายการบินขอความกรุณาผู้โดยสารเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้า ชั่วโมง ก่อนเวลาทำการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1181 หรือ +662 118 8888  ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *