www.plewseengern.com,  สาธารณสุข,  แรงงาน

รมว.เฮ้ง ติดตาม แฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ และการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จ.ชลบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox)พร้อมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการบริษัทเอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์จำกัดตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

และบริษัทแวนด้าแพคจำกัดตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล...นันทชาติ ศุภมงคลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมืองนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายยูกิฮิโร โทริยามา ประธานกรรมการ บริษัท ริโก้แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด นายวราวงศ์ ตั้งกิจเวทย์ ประธานกรรมการ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดย นายสุชาติ กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความห่วงใยและติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและทันเหตุการณ์

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ มุ่งเป้าหมายที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกหลักที่พยุงเศรษฐกิจประเทศ

 สำหรับจังหวัดชลบุรี มีสถานประกอบการ 11 แห่งที่ดำเนินโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ มีผู้ประกันตน 12,836 คน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรีสาธารณสุขชลบุรี และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ได้ร่วมดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการดำเนินการตรวจ RT – PCR แล้ว และในวันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์จำกัดและบริษัท แวนด้าแพค จำกัด 

จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะ ได้พบปะพูดคุยกับสมาคมนักลงทุนชาวญี่ปุ่น (CRJA) ซึ่งทางสมาคมได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ได้ดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยมีมาตรการในการดูแลคนงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แรงงานและทำให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ 

ผมขอชื่นชมผู้บริหารของบริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์จำกัด และบริษัท แวนด้าแพค จำกัดที่ได้ดำเนินกิจกรรมของบริษัทตามแนวทางแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ ตรวจรักษา ควบคุม และดูแล โดยดำเนินการในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” คือ การดำเนินการควบคู่กันระหว่าง “สาธารณสุข” และ “เศรษฐกิจ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานและสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ นับเป็นการช่วยประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด 

สำหรับโครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ เป็นมาตรการการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน ในพื้นที่เฉพาะ ร่วมมือดำเนินการโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหัวใจหลักในการดำเนินงาน ตรวจรักษา ควบคุม และดูแล ให้กับผู้ใช้แรงงานในโรงงานภาคการผลิตส่งออกหลักขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลไกที่พยุงเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งมี 4 sector ได้แก่ 

ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีผู้ประกันตน 500 คนขึ้นไป โดยมีโครงการนำร่องการป้องการและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) ในเฟสแรกดำเนินการไปแล้วใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรีสำหรับในเฟส 2 จะขยายไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *