www.plewseengern.com,  สังคม,  สาธารณสุข

สภากาชาดไทย ร่วมกับ พม. และสำนักอนามัย กทม. ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตบางบอน

18 กันยายน 2564 ที่วัดนินสุขาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ประสานงานกันจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ”ซิโนฟาร์ม” ใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนาและคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2564

สภากาชาดไทยขอให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว และเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ติดต่อลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านช่องทาง ดังนี้

1.หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ติดต่อลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ที่ฝากครรภ์

2.ประชาชนทั่วไป (ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทร.1300

ตลอดจนติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานาคร (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของทุกชนชน หรือ โทร.1664 สายด่วนสภากาชาดไทย

 

 

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *