การศึกษา,  สุขภาพ

รู้ทันมะเร็ง รู้เร็ว รักษาได้

ปัจจุบันประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี แม้ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการแพทย์ เครื่องมือและยารักษาโรคจะพัฒนาก้าวหน้ไปมาก แต่คนส่วนใหญ่มักละเลยอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง จึงมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งอยู่ในขั้นลุกลามและยากต่อการรักษา

แพทย์หญิงพิชญานิน อมรตระกูล อายุรแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยา คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุการเกิดมะเร็ง แต่อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือภายนอกร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสารที่ปนเปื้อนมากับอาหาร เชื้อไวรัส พยาธิ หรือพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่
  2. เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่อง  ของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

แพทย์หญิงพิชญานิน อมรตระกูล กล่าวเสริมอีกว่า โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะในร่างกาย ทำให้เกิดการเจริญเติบโตโดยไม่อยู่ในการควบคุมที่เหมาะสม เกิดเป็นก้อนรบกวนการทำงานของอวัยวะปกติ และมีความสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย มะเร็งอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะและชนิดของเนื้อเยื่อ

อาการของโรคมะเร็งเกือบทั้งหมดเป็นอาการที่ไม่จำเพาะต่อโรคมะเร็ง คือ มีโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคมะเร็งสามารถทำให้เกิดอาการคล้ายกับโรคมะเร็งได้ แต่ก็มีอาการของโรคบางอย่างที่ชวนให้สงสัยโรคมะเร็ง เช่น ไอมีเสมหะปนเลือด อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งปอด แต่ก็ต้องแยกกับวัณโรคปอดหรือโรคปอดอักเสบชนิดอื่นด้วย อย่างไรก็ตามหากไม่ทุเลาลงภายใน 2 สัปดาห์ ควรหาสาเหตุเพิ่มเติม

  • ไอเรื้อรังและมีเสียงแหบ อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งปอด
  •  คลำเจอก้อนตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย
  • ท้องผูกสลับกับท้องเสียร่วมกับน้ำหนักลดอาจเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • มีเลือดออกผิดปกติทางทวารหนักหรือช่องคลอด อาจเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมะเร็งทางนรีเวช
  • ปัสสาวะมีเลือดปน อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไม่จำเพาะ เช่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีไข้เรื้อรัง ปวดตามกระดูก เป็นต้น

วิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ ทานผักและผลไม้สด ไม่ทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารปิ้งย่างมากเกินไป ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่

ปัจจุบัน คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่างๆ พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *