ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่นประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

6 ธันวาคม 2562, นางสาวสิริพร โฉมยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการ ล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่ (LOXLEY-ASM Sport Heroที่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ให้การสนับสนุนดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อเนื่องมานานกว่า 8 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการ มีอาชีพ-มีรายได้ ในการดำรงชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ให้สามารถร่วมแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศ โดยกีฬาที่โครงการร่วมสนับสนุน อาทิ บอคเซีย แบดมินตัน ยกน้ำหนัก เทควันโด เทเบิลเทนนิส เทนนิส ฟุตบอล ลอนโบวล์ส และ แฮนด์ไซคลิ่ง โดยปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์และเอเอสเอ็ม จ้างงานคนพิการรวมกว่า 70 คน.

Written By
More from pp
เรื่องของ “ผีข้างบ่อน”
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineคอลัมน์ ผสมโรง สันต์ สะตอแมน ด้วยความเคารพครับ.. คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ โพสต์ข้อความหลังมีชื่อถูก กอ.รมน.แจ้งจับร่วมกับ...
Read More
0 replies on “ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่นประจำปี 2562”