การเมือง

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 ของประมาณการเงินนำส่งสะสม”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของประมาณการ

ทั้งนี้ มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 97 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด ตามลำดับ

1 การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท

3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 11,466 ล้านบาท

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท

5 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท

8 การไฟฟ้านครหลวง 2,350 ล้านบาท

9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท

10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,034 ล้านบาท

11 อื่นๆ 2,085 ล้านบาท

รวม 67,922 ล้านบาท

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *