การเมือง,  สังคม,  เกษตร

นำเสนอผลงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เยี่ยมชมบูธของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ในงานมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้กว่า 400 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถ.วิภาวดีรังสิต 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *