นำเสนอผลงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เยี่ยมชมบูธของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ในงานมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  พลเอกไตรรัตน์ รังคะรัตน คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้กว่า 400 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถ.วิภาวดีรังสิต 

Written By
More from pp
คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ จัด 2 ดีลสุดพิเศษ 
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน จัด 2 ดีลพิเศษ “STEP UP...
Read More
0 replies on “นำเสนอผลงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)”