ประชาสัมพันธ์,  สังคม

เพื่อสาธารณกุศล 

คุณบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ให้เกียรติเป็นตัวแทบรับมอบเงิน สมทบทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของ สำนักงานเขตลาดกระบัง จาก คุณสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โรบินสัน  เนื่องในโอกาสฉลองเปิดศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมี คุณสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์คุณวีรภัทร์ พันธุ์หาญ,  คุณสมมาตร ภัทรปรีชาการ และ คุณวิลวย เกื้อทวี ร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *