“บีทีเอส​ กรุ๊ป​ฯ” จัดทำบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒

“บีทีเอส​ กรุ๊ป​ฯ” จัดทำบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒​  เปิดจำหน่ายให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและเก็บเป็นที่ระลึกจำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด  พร้อมเปิดให้จอง​ ๑๖ ธ.ค. ๒๕​๖​๒​ ถึง ๒๙ ก.พ.​ ๒๕​๖​๓

นายคีรี กาญจนพาสน์  ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ​พระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช ๒๕​๖​๒​ และภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

มาจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช​ ๒๕​๖​๒​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี​ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ ชุด จัดจำหน่ายในราคาชุดละ ๑,๐๑๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒ ​ใน    ๑​ ชุด ประกอบด้วย บัตรจำนวน ๘ ใบ  เป็นบัตรสำหรับสะสม ๗ ใบ ได้แก่ บัตรพระบรมฉายาลักษณ์  จำนวน ๑ ใบ, บัตรภาพตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒​ จำนวน ๑ ใบ,​ บัตรภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ จำนวน ๕ ใบ และบัตรแรบบิทสำหรับใช้งาน​ (หมายเลข​ ๑๐) จำนวน ๑ ใบ​ พร้อมสมุดสำหรับใส่บัตรแรบบิทที่ระลึกพร้อมกล่อง

ทั้งนี้ จะเปิดรับจองบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒ ​ทางเว็บไซต์  www.bts.co.th และศูนย์บริการแรบบิท (สถานีสยาม) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓​ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตามลำดับการสั่งจอง ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ โทร.๐-๒๖๑๗-๘๓๘๓ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทร.๐-๒๖๑๗-๖๐๐๐ และ ไลน์ @btsskytrain​

Written By
More from pp
ทุกข์เพราะโง่เอง
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineจากหนังสือ “ทุกข์เมื่อไหร่..โง่เมื่อนั้น” โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต ถ้าอารมณ์ครอบงำจิต แสดงว่าเรากำลังเป็นทาสของอารมณ์ เป็นทาสของเรื่องนั้นเรื่องนี้ อารมณ์ก็มาครอบงำจิตได้...
Read More
0 replies on ““บีทีเอส​ กรุ๊ป​ฯ” จัดทำบัตรแรบบิทชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕​๖​๒”