เปลว สีเงิน

ประชาธิปไตย “ขัดใจ-ไล่ออก”

เข้าตำราเปี๊ยบ……..

พอ “ใกล้ตาย” สัญญาก็วิปลาส!
เมื่อวาน (๑๖ ธค.๖๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคอนาคตใหม่จึงเห็นผิดเป็นชอบ ด้วยการลงมติ ให้ขับ ๔ สส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ด้วยความผิด ฐาน “ลงมติในสภาไม่ตรงมติพรรค”!?

๔ สส.มีใครบ้าง ก็มี……
-พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต ๑
-นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต ๒
-นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต ๘
-น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต ๗

ต้องเข้าใจก่อน ว่านี่เป็นเพียงมติที่ประชุมใหญ่พรรค ยังไม่มีผลทางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ บอกว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสิ้นสุดลง เมื่อ (๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น

ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

นั่นก็หมายความว่า…….
ที่ประชุมใหญ่พรรค ต้องนำมติขับ ๔ สส.นี้ เสนอให้ที่ประชุมสส.และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ลงมติอีกที

ถ้าเสียงกก.บห.ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ที่ประชุมร่วมเห็นด้วยว่าให้ขับ ๔ สส. ต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ ภายใน ๓๐ วัน

ถ้า ๓๐ วัน ยังหาสังกัดไม่ได้ ต้องพ้นการเป็น สส.!

ถามว่า แล้วคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะประชุมเรื่้่องนี้กันเมื่อไหร่?

คำตอบ คือ ประชุมกันวันนี้ (๑๗ ธค.)
แต่จะพิจารณาและลงมติกันในวันนี้ด้วยหรือไม่ ก็ต้องรอดู

โชคดี “ที่ตายก่อน” เป็นยังไง?

ก็ดูกันซะ…….

เป็นอย่าง ๔ สส.นี่แหละ น่าทำหนังสือขอบคุณที่ประชุมใหญ่พรรคด้วยซ้ำ ที่ช่วยลงมติ “ส่งขึ้นสวรรค์” ก่อน

ก็ไม่ต้องห่วงว่า มีพรรคไหนจะช่วยสงเคราะห์

มีแต่ว่า พรรคไหนจะโชคดี ได้รับมาลัยที่ ๔ สส.เสี่ยงมาให้แย่งกันรับมากกว่า

ผมไม่มีอินไซด์-เอาท์ไซด์อะไร แต่ฟันธงได้เลย ๔ สส.ไปอยู่พรรคไหนไม่รู้หรอก

รู้แต่ว่า ไม่ใช่ในอีก ๖ พรรคฝ่ายค้านแน่

ต้องเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล…ชัวร์!

อนาคตใหม่ “ทั้งพรรค” นั้น ก็ตรงตัวอยู่แล้วว่า ตอนนี้ ทุกคน ชะตากำลังมุ่งไปสู่อนาคตใหม่ข้างหน้า ด้วยจำใจ
เพราะ พรรคถูกยุบแน่……….

ที่เป็นสส.แต่ไม่ได้เป็นกก.บห.พรรค โชคดีหน่อย

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๑๐) บอกว่า…..

ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง

ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น

สรุปความคือ เมื่อพรรคถูกยุบ มีเวลาให้สส. ๖๐ วัน ไปหาพรรคสังกัดใหม่
ถ้า ๖๐ วันแล้ว…..

ไปพรรคไหนเขาก็เขี่ยทิ้งเหมือนเขี่ยหมาเน่าลอยน้ำ ก็สมควรอยู่หรอกที่ต้องพ้นสภาพการเป็นสส.ไปเลย

แต่ชัวร์ ทุกสส.มีแต่พรรคแย่งตัวเอาไปเข้าสังกัด ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง
ยกเว้นสส.ที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค อย่างเช่น ปิยบุตร สุดหล่อ พรรณิการ์ มหาโฆษกี ที่เป็นทั้งสส.และกก.บห.

ถ้าพรรคถูกยุบ…..

นอกจากสิ้นสุดทางรักแล้ว ยังถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
หมายความต้องสิ้นสุดทางร่วม เลิกการเมืองในสภาไปเลย และจะไปร่วมตั้งพรรคใหม่กับใครอีกก็ไม่ได้ด้วย!
แบบนี้ ปิยบุตร พรรณิการ์ อาจบอก กลัวซะที่ไหน ลงถนนเล่นก็ได้!

ก็เอาเลย…….

อยากเห็นช่อเวอร์ชั่นแบกะดินเหมือนกันว่า จะเผ็ดมันเหมือนเวอร์ชั่นหน้าไมค์อาคารไทยซัมมิทขนาดไหน?

สรุปในสรุป อนาคตใหม่วันนี้ ใครจะขับหรือไม่ขับใคร ค่าเท่ากัน ต่างตรงช้า-เร็วนิดหน่อยเท่านั้น

ลงท้าย จะถูกขับ “พ้นสภาพ” ไปทั้งหมด ด้วยความผิดที่หัวหน้าพรรคก่อขึ้น ดังที่รู้อยู่กับใจกันแล้ว

อนาคตใหม่ เลือกตั้งได้แคะแนนรวมเป็นอันดับ ๓ คือ ๖,๓๓๐,๖๑๗ คะแนน
ได้สส.รวม ๘๑ คน แยกเป็นสส.เขต ๓๑ คน สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๕๐ คน
แต่ธนาธร พ้นสภาพสส.ไป ๑ ป่วย..ลาออก ๑ เลือกตั้งใหม่ที่นครปฐม แต่แพ้ให้ชาติไทยพัฒนา
ตอนนี้ เท่ากับมีสส. ๗๙ คน
แต่เมื่อขับออกอีก ๔ ก็จะเหลือ ๗๕ คน!

ถามกันว่า เมื่อสส.เขต ออกไป ๔ คน เอาคะแนนเลือกตั้งของทั้ง ๔ มารวม จะได้ถึง ๑๖๒,๖๙๓ คะแนน
แบบนี้ จะมีผล “เพิ่ม-ลด” ต่อสัดส่วนปาร์ตี้สิลต์ของพรรคหรือไม่?

คืออนาคตใหม่ ต้องลดลงไหม……….
และ ๔ สส.ไปสังกัดพรรคไหน จะต้องเอาคะแนนคนนั้นไปคำนวณหาปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคนั้นใหม่ไหม?

ตรงนี้ ผมตอบไม่ถูก

ยอมรับว่าเวียนหัวกับสูตรของท่านอาจารย์มีชัย รอคำตอบชัดๆ จาก กกต.อยู่เหมือนกัน

ทีนี้ มาดูคณิตศาสตร์ด้านพรรครัฐบาลกันบ้าง

แน่นอน เมื่อน้ำถูกไขออกจากนาฝ่ายค้าน ก็ย่อมไหลเข้านารัฐบาล ส่วนจะเป็นพรรคไหนก็ช่างเหอะ

ตอนนี้ ที่ว่ารัฐบาล “เสียงปริ่มน้ำ” ก็ปริ่มที่อยู่สัดส่วน เสียงฝ่ายรัฐบาล ๒๕๔ ฝ่ายค้าน ๒๔๓

เดิม ฝ่ายค้าน ๒๔๖ แต่เสียอนาคตใหม่ ๒ เสียง กับที่เพื่อไทย ติดคุกโทษประหารอีก ๑ เสียง

ฝ่ายรัฐบาล อยู่อย่างเย็นทวาร ด้วยน้ำเปียกตูด วันดี-คืนดี อนาคตใหม่ก็อุ้มสม ผลักไสมาเติมให้อีก ๔
จาก ๒๕๔+๔ กลายเป็น ๒๕๘ เสียง ในขณะที่ฝ่ายค้าน กลับลดห่างจากฝั่งรัฐบาลลงไปอีก ๔ จาก ๒๔๓ ลดอีก ๔ เหลือแค่ ๒๓๙ เสียง!

และชัวร์มัยซิน จะหดหายไปขึ้นฝั่งรัฐบาลไวๆ นี้ จากเศรษฐกิจใหม่อีก ๔
เท่ากับ รัฐบาลมี ๒๕๘+๔= ๒๖๒ เสียง
ฝ่ายค้าน สาละวันเตี้ยลง เหลือ ๒๓๙-๔= ๒๓๕ เสียง!

แบบนี้ รัฐบาลพลังประชารัฐ “น้ำล้นเขื่อน” ซะแล้ว

ถึงเสียกรุง (ศรีวิไล) ที่ปากน้ำ ไป ๑ ที่กำแพงเพชร อีก ๑ ต้องเลือกตั้งใหม่
แต่ดูแล้ว โนพลอมแพลม!

เนี่ย…….

เมื่อสำรวจแนวรบทั้งด้านตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้, อีสาน แล้ว
ต่อให้ยิ่งลักษณ์ผู้หวงหีบมหาสมบัติลอยไส้กลับมา แนวรบด้านถนน ของทอน ของเพื่อไทย มีแต่ตายโหง ตายกระเทียม

ปากก็แหกว่ารัฐบาลประยุทธ์เผด็จการ ทั้งที่คลอดจากหีบเลือกตั้งมารูเดียวกัน วัน-เดือน-ปี-นาที เดียวกัน

ประยุทธ์ รวมเสียงได้มากกว่า เป็นรัฐบาล

อนาคตใหม่-เพื่อไทย รวมได้น้อยกว่า อดเป็นรัฐบาล

ประยุทธ์ บุญมา-วาสนาส่งกว่า เลยถูกหาเป็นเผด็จการ

อนาคตใหม่-เพื่อไทย ด้อยวาสนา แต่หน้าด้านกว่า เลยสถาปนาตัวเองเป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยส้นเกือกอะไรไม่รู้………
อนาคตใหม่ ลอกกากฝรั่งเศสมาก๋าๆ “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ”

แต่แค่สส.ใช้อิสรภาพทางความคิดโหวตเพื่อประโยชน์สังคมชาติ ไอ้พรรคประชาธิปไตยขี้กะโล้กลับรวมหัวขับออกจากพรรค

เพราะ “ไม่ซ้ายหัน-ขวาหัน” ตามต้องการผู้มีอำนาจเหนือพรรค
แบบนี้ ยังมีหน้าโม้ว่าประชาธิปไตยเต็มลำกล้อง

ไหนล่ะ เสรีภาพ ที่มึงมี ตามที่เห่าโชว์?

เห็นประชาธิปัตย์เขามั้ย……..

ตั้ง ๖ สส.แหกมติพรรค แต่ไม่เห็นเขาเผด็จการเหมือนไอ้พรรค ปุงลึงค์ อิตถีลึงค์ นปุงสกลึงค์ นี่เลย?

แต่ อ้อ…พอเข้าใจได้

ก็หัวหน้าเขาไม่หากินทางออกเงินกู้ให้พรรค ไม่ใช้เงินเป็นอิทธิพลครอบงำพรรคนี่

เขาจึงไม่บ้าอำนาจ เที่ยวไล่ใครที่ขัดใจออกหมด

แล้วเสือกโอ้อวดอีกนะ…….

กูนี่แหละประชาธิปไตย ประยุทธ์ต้องออกไป เพราะกูหนังหนา-หน้าด้านกว่าไงล่ะ!

เดือนหน้า ที่โม้ไว้ อย่าลืมล่ะ

รีบออกมาเลย เอ็นจีโอสายปลิง กับมวลชนยืมกันใช้ จะได้พอมียาไส้กันบ้าง!

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *