การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

24 ธค.นี้ 4 ส.10 พระปกเกล้า จัดเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข”

นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 หรือ (4 ส รุ่น 10) สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจ ร่วมงานเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข” เวลา13.30-17.00น. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม Grandstep C asean ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันครอบครัว เด็ก การศึกษา สาธารณสุข และภาคการเมือง มาร่วมไขความกระจ่างประเด็นขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดจากระบบการศึกษาไทย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *