24 ธค.นี้ 4 ส.10 พระปกเกล้า จัดเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข”

นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 หรือ (4 ส รุ่น 10) สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจ ร่วมงานเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข” เวลา13.30-17.00น. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม Grandstep C asean ชั้น 10 CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันครอบครัว เด็ก การศึกษา สาธารณสุข และภาคการเมือง มาร่วมไขความกระจ่างประเด็นขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดจากระบบการศึกษาไทย

Written By
More from pp
อย. เตือน อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ ยาจันทลีลา เลขทะเบียน G53469/63 พบเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineพบผลิตภัณฑ์ ยาจันทลีลา ขายทางร้านค้าออนไลน์  ฉลากระบุ “ยาแผนโบราณ ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล เลขทะเบียนยาสมุนไพรที่ G...
Read More
0 replies on “24 ธค.นี้ 4 ส.10 พระปกเกล้า จัดเวทีสานเสวนา “การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษาไทยสู่สังคมสันติสุข””