สังคม

ธนาคารเวลาของประเทศไทย

สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย พื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ และอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ธนาคารเวลา จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ประภาวดี สิงหวิชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ, กนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ, ลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา, ร.ต.ชัชวาลย์ รังสิกรณ์ รรองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมการประชุม

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *