เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัลองค์ที่มีความรับผิดชอบดีเด่นระดับโกล์ด ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

นายเกรกอรี่ แบสเทียน ประธานสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบรางวัล“องค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่น” ระดับโกลด์ ให้แก่ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส โดยมีนายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย พร้อมตัวแทนจากเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้รับมอบ ณ งานมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่น ครั้งที่ 10 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

Written By
More from pp
กรมทางหลวง ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ถึงอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine18 เมษายน 2565-กรมทางหลวง ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ถึงอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา...
Read More
0 replies on “เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย รับรางวัลองค์ที่มีความรับผิดชอบดีเด่นระดับโกล์ด ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย”