พลังงาน

เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จับมือ กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามผลักดันพลังงานทดแทนเพื่อต่อยอดเป็นพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 59 เมกะวัตต์

บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด นำโดย คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการบริษัทฯ และ คุณจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงการร่วมทุน “โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 59 เมกะวัตต์” ร่วมกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดยคุณสันติชัย โอสถภวภูษิต กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ โดยการลงนามร่วมกันในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอด และแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของโครงการด้านพลังงานทดแทนในอนาคต ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

“โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 59 เมกะวัตต์” เป็นการพัฒนาต่อยอดในโครงการเดิมที่ทางเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี ได้ร่วมลงทุนกับองค์กรที่พัฒนาด้านธุรกิจพลังงานในต่างประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จับมือร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและสร้างโรงไฟฟ้า และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *