ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  สังคม

เปิดนิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย” โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู  มหาธิการิณี  คณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และนายสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูผู้ดูแลเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ร่วมภายในงาน ณ BAB BOX  ถนนวิทยุ 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *