เปิดนิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย” โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู  มหาธิการิณี  คณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และนายสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูผู้ดูแลเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ร่วมภายในงาน ณ BAB BOX  ถนนวิทยุ 

Written By
More from pp
“ทิพานัน” ชวนผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ พร้อมแจ้งข่าวดีใส่ฟันปลอมก็เบิกได้  ปลื้มรัฐบาลใส่ใจดูแลประชาชน เข้าถึงบริการด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine“ทิพานัน” ชวนผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ พร้อมแจ้งข่าวดีใส่ฟันปลอมก็เบิกได้  ปลื้มรัฐบาลใส่ใจดูแลประชาชน เข้าถึงบริการด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง Facebook...
Read More
0 replies on “เปิดนิทรรศการภาพถ่าย สมเด็จพระสันตะปาปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย”