ศปภ.คค. รายงานสถิติดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน วันที่ 11 เม.ย. 2565 ประมวลผลข้อมูล วันที่ 12 เม.ย. 2565

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ. คค.) ภายใต้กระทรวงคมนาคม ขอรายงานสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน ของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแล และเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ณ วันที่ 11 เม.ย. 2565 ประมวลผลข้อมูล วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 8:00 น.

มีจำนวนอุบัติเหตุ 126 ครั้ง (ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 50.59)** มีผู้เสียชีวิต 24 คน (ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 11.11) และมีผู้บาดเจ็บ 102 คน (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 58.87)โดยสามารถสรุปจำแนกรายมิติต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. มูลเหตุสันนิษฐานสูงสุด คือ ขับรถเร็ว 86 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.25
2. ยานพาหนะสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 61 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.41
3. บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรง 92 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.02

4. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช (6 คน)
5. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ สุพรรณบุรี (3 คน)
6. จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, แพร่ (6 ครั้ง)
7. จำนวนรถเดินทาง เข้าออก กทม ประมาณ 2,265,197 คัน ลดลงช่วงเวลาเดียวกันเทศกาลสงกรานต์ 2564 ร้อยละ 9.68


Written By
More from pp
หมายังไม่กัดพร่ำเพรื่อ-ผักกาดหอม
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผักกาดหอม มันยกร่อง! “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จาก “ก้าวไกล” ชูสโลแกน...
Read More
0 replies on “ศปภ.คค. รายงานสถิติดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน วันที่ 11 เม.ย. 2565 ประมวลผลข้อมูล วันที่ 12 เม.ย. 2565”