วันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2565 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ครบรอบ 240 ปี

21 เมษายน 2565- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ ครบรอบ ๒๔๐ ปี โดยได้นิมนต์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

โดยมี พลเอก​ ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก วรเกียรติ​ รัตนา​นนท์​ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก สุชาติ หนองบัว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธีศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นปูชนียสถานสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานของพระหลักเมืองและเทพารักษ์ทั้ง ๕ ที่ปกปักรักษาพระนครและประเทศชาติให้มีเอกราชเจริญรุ่งเรือง และยังมีหอพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ประชาชนได้มาสักการะบูชา
ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศนำดอกไม้ ธูปเทียนตลอดจนเครื่องบวงสรวงสังเวยไปสักการะบูชา และบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในศาลหลักเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วประเทศ จึงนับได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง
และเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ครบรอบ 240 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมืองเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.00 น


0 replies on “วันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2565 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ครบรอบ 240 ปี”