สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย

วันที่ 24 ธันวาคม 2562  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย

Written By
More from pp
กองสลากฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)...
Read More
0 replies on “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย”