เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปีใหม่ 2563 แก่ประชาชนชาวไทย

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ที่กำลังจะถึงนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานบัตรอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย

โดยบัตรอวยพรดังกล่าว ประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมด้วยข้อความอวยพรปีใหม่เป็นภาษาอังกฤษ ความว่า Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year”

Written By
More from pp
สทป. นำร่อง 4 โครงการร่วมทุน เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineตามที่ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สทป....
Read More
0 replies on “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. ปีใหม่ 2563 แก่ประชาชนชาวไทย”