มูลนิธิ EDF จับมือ มูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนนักเรียนสงขลา 300 ทุน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางอภิชนันท์ ลิงธงชัย   เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา เขต 16 และนักเรียนทุนบางส่วนในโอกาสที่มูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนในอำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด จังหวัดสงขลาจำนวนทั้งหมด 300 ทุน 

สำหรับมูบาดาลา ปิโตรเลียมได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ทำโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน ((Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนและพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพชุมชนใน อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด

หน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2579-9209-11 อีเมล info@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย 

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี และได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณะกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค  รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

Written By
More from pp
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผักกาดหอม ช่างบังเอิญ…. สองสามวันมานี้มีข่าวเกี่ยวกับ ผบ.ทบ. และอดีต ผบ.ทบ.อยู่หลายคน เริ่มที่ ผบ.ทบ.คนปัจจุบันก่อน Facebook...
Read More
0 replies on “มูลนิธิ EDF จับมือ มูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนนักเรียนสงขลา 300 ทุน”