รมต.อนุชา เผย องค์กรพุทธไทย-ลาว จับมือแน่นแฟ้น ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว (สปป.ลาว) นำโดย ดร.จันเพ็ง สุทธิวง รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ และคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว (สปป.ลาว)

โอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2565 ในฐานะแขกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท์  เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าร่วม

ทั้งนี้ องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว (สปป.ลาว) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยทาง สปป.ลาว มีความประสงค์ขอทำบันทึกช่วยจำ MOU ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประเทศไทย และกรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา ที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกันโดยตลอด รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองพระพุทธศาสนา การจัดการศาสนสมบัติ กองทุนสำหรับพระสงฆ์ หลักสูตรพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ การจัดการศึกษาพระสงฆ์ และการศึกษาดูงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารกรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว ในวันนี้ ซึ่งทั้งไทยและ สปป.ลาว มีการประสานความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามที่ได้มีโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนามาตั้งแต่ปี 2553 ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะได้สานต่อความร่วมมืออันดีนี้ต่อไป

“เราทั้งสองประเทศถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสนิทสนมในทุกด้าน มีความคล้ายคลึงกันด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงการนับถือศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย หวังว่าการดำเนินงานตามการตกลงบันทึกช่วยจำระหว่างทั้งสองประเทศ การร่วมหารือและศึกษาดูงานในประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาได้ และมีส่วนช่วยในการ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทางด้านรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ และคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว (สปป.ลาว) กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุน สปป.ลาวมาโดยดีตลอดมา และชื่นชมพุทธศาสนิกชนของประเทศไทยที่ให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนา ช่วยกันส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าสร้างความเหลื่อมใสศรัทธา หวังให้ประชาชนทั้งสองประเทศใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะบ้านพี่เมืองน้องตลอดไป


Written By
More from pp
ราเมศ ย้ำ ประธานรัฐสภา ยึดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ เคร่งครัด สุจริตเป็นกลาง ตรงไปตรงมา อย่าให้ร้ายบิดเบือน เรื่อง แก้ไข รธน.
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ได้กล่าวถึงกรณีที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล พรรคเพื่อไทย และเลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้ออกมากล่าวหานายชวน...
Read More
0 replies on “รมต.อนุชา เผย องค์กรพุทธไทย-ลาว จับมือแน่นแฟ้น ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”