โครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่น 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่น 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวัย 60 ปี

ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่น 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวัย 60 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้พื้นฐานในการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรภายใน 3 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ และนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเปิดงาน

โดยในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ 40 ราย ภายในงานมีวิทยาการที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จได้มาร่วมแชร์ความรู้ในเรื่องราวที่เกี่้ยวกับการค้าออนไลน์และการค้าระหว่างประเทศที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการวัย 60+ ให้ส่งออกสินค้าไปไกลสู่ตลาดโลก

แล้วพบกับโครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่นที่ 3 ครั้งต่อไป ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (รัชดา) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-9563-9451 หรือ สายด่วน 1169

Written By
More from pp
ขอคำตอบให้สิ้นสงสัย – สันต์ สะตอแมน
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผสมโรง สันต์ สะตอแมน             ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563..             ประกาศรายชื่อแล้ว โดยนายวิษณุ เครืองาม...
Read More
0 replies on “โครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก รุ่น 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่””