เตือนคนไทย!! ระวังการไปทำงานผิดกฎหมายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะ งานค้าประเวณี พนันออนไลน์

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เตือนคนไทยที่จะไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี อย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อการหางาน ที่ได้ค่าจ้างสูง ในระยะเวลาอันสั้น มักจะมีพฤติการณ์ออกค่าตั๋วเครื่องบินและวีซ่าให้ แต่จะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เมื่อเดินทางไปถึงจะมีคนมารับที่สนามบิน พร้อมให้ลงนามในสัญญาการรับสภาพหนี้และพาไปทำงาน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านนวดไทย ที่แฝงการค้าประเวณี หรือสถานที่รับเล่นพนันออนไลน์

การทำงานลักษณะดังกล่าว ผิดกฎหมายของยูเออี หากถูกจับจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ แต่หากถูกหลอกลวงไปค้าประเวณี ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือถูกทำร้ายร่างกาย สามารถกดหมายเลขฉุกเฉิน 999 กดโทรออกได้ แม้ไม่มีซิมโทรศัพท์ เพื่อขอความช่วยเหลือกับตำรวจท้องที่


Written By
More from pp
สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565)...
Read More
0 replies on “เตือนคนไทย!! ระวังการไปทำงานผิดกฎหมายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะ งานค้าประเวณี พนันออนไลน์”