ควบคุมดูแลสุขภาพ และประชากรลิง

9 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลสุขภาพประชากรลิง โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาลิงอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าว่า เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-31พฤษภาคม 2565 ได้ดำเนินการทำหมันลิงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 100 ตัว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนงบประมาณให้ มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อทำประชาพิจารณ์ก่อนการดำเนินงาน และดำเนินการตามหลักวิชาการ ตามขั้นตอนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดไว้ และคาดว่าจะสามารถลดปัญหาที่เกิดจากลิงได้ อย่างยั่งยืน


Written By
More from pp
“เพลงเอก”..เวทีประชันเสียงใหม่
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineผสมโรง สันต์ สะตอแมน เอาใจช่วยอยู่นะ ก็..รายการ “เพลงเอก” หรือ “Best Song...
Read More
0 replies on “ควบคุมดูแลสุขภาพ และประชากรลิง”