การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

คุมเข้ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงหยุดยาวปีใหม่

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนสถานประกอบการ และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบการกระทำผิดสูงสุดโดยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย

วันนี้ (31 ธันวาคม 2562) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานภายใต้นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจเตือน เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้านนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานว่า จากการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สรรพสามิต ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 113 แห่ง พบการกระทำความผิดและดำเนินคดี จำนวน 42 ราย ความผิดตามมาตรา 30 การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน 28 ราย มาตรา 32 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 ราย มาตรา 28 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลา จำนวน 4 ราย และมาตรา 27 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง จำนวน 1 ราย ซึ่งผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *