สุขภาพ

สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน

มูลนิธิโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ศ.ดร.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์  และศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.นพ.ธนวัฒน์  อําพันทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศผู้สูงวัยและโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลตํารวจ พญ.ซายน์ เมธาดิลกกุล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน และผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาภายในงาน ณ ชั้น 1 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *