ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย อว.จัดงานวันเด็กสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว”

วันเด็กปี 2563 นี้ ชวนน้องๆ หนูๆ ไปเที่ยวกับ  ที่เที่ยววันเด็ก โดย  อว. จัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ พบกับถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมร่วมกิจกรรม ฟรี ตลอดงาน 9 – 11 มกราคม 2563  นอกจากนี้ยังสนุกสนานไปกับโขว์การแสดงต่างๆ เล่นเกมตอบคำถาม รับของรางวัล และกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ สนุกสนานกันแบบจัดเต็ม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้ง การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย ทั้งนี้ อว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563″ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว Little Scientist Goes Green” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักตามภารกิจของ อว. ในปีนี้ ในเรื่องของ
BCG Model”

สำหรับ BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยิ่งไปกว่านั้น คือมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพียงนำปิ่นโตหรือแก้วน้ำมาในงาน จะได้รับของรางวัลพิเศษไปด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก อว. ได้จัดให้มีรถบริการรับส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปากซอยโยธี ไปยังกระทรวง อว. ตลอดงาน

การมีวันเด็กจะทำให้เด็กทราบว่าตัวเขาเองมีคุณค่าและมีความสำคัญกับสังคมโดยรวม พ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกเห็นความสำคัญของตัวเอง แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะวันเด็ก ควรให้ความสำคัญในทุกๆ วัน ยิ่งเด็กวัยเรียนรู้ควรเสริมสร้างพัฒนาการและปลูกฝังแนวคิดรับผิดชอบแก่โลกอีกด้วย  

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *