ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  เยาวชน

กาชาดชวนเด็กน้อยหัวใจรักษ์โลก เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภากาชาดไทย จัดขึ้นในธีม “Green Children’s Day ลด ละ แยก ขยะ”เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกประเภท พร้อมทั้งเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนนำภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำและขนมภายในงานเพื่อรับของรางวัลพิเศษอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง สอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังคำขวัญวันเด็กปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีอาสายุวกาชาดและนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ร่วมให้ความสนุกและความรู้มากมาย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. อาทิ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Hashtag & Check in” กิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์” และ “เกมบันไดงู” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรม “ฐานกาชาดร่วมใจ สร้างสังคมไทยห่างไกลบุหรี่” ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดกิจกรรม “ปฐมพยาบาลหนูทำได้” ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ให้บริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานยุวกาชาด จัดกิจกรรม “โลกเขียวด้วยมือเรา” และสวนงู สถานเสาวภา จัดกิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับสวนงู” และยังเปิดให้เด็กและผู้ปกครองเข้าชมสวนงู และชมการแสดงจับงู ฟรี ในเวลา 11.00 และ 14.30 น. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *