ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  เยาวชน

กาชาดชวนเด็กน้อยหัวใจรักษ์โลก เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภากาชาดไทย จัดขึ้นในธีม “Green Children’s Day ลด ละ แยก ขยะ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกประเภท พร้อมทั้งเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนนำภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำและขนมภายในงานเพื่อรับของรางวัลพิเศษอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความบันเทิง สอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังคำขวัญวันเด็กปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีอาสายุวกาชาดและนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วยภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ร่วมให้ความสนุกและความรู้มากมาย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. อาทิพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Hashtag & Check in” กิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์” และ “เกมบันไดงู”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กิจกรรม “ฐานกาชาดร่วมใจ สร้างสังคมไทยห่างไกลบุหรี่”

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดกิจกรรม “ปฐมพยาบาลหนูทำได้” ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ให้บริการตรวจเช็คฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่

สำนักงานยุวกาชาด จัดกิจกรรม “โลกเขียวด้วยมือเรา”

และสวนงู สถานเสาวภา จัดกิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับสวนงู” และยังเปิดให้เด็กและผู้ปกครองเข้าชมสวนงู และชมการแสดงจับงู ฟรี ในเวลา 11.00 และ 14.30 น.นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิง มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *