ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน “จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามวัย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน

ประกอบด้วย เด็กในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน เด็ก และผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” ในสถานรองรับสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 24 รายการแสดงของเด็กในความอุปการะจากสถานสงเคราะห์ กิจกรรมบนเวที และมินิคอนเสิร์ตจาก ใบเฟิร์น ไมค์ทองคำ เอ อภิรักษ์ ไมค์ทองคำ สลับกับการแจกของรางวัลตลอดงาน

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามวัย

 นางสุภัชชา กล่าวต่อว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“สุดยอดเด็กไทย” ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ

1) พลเมืองเด็กดี

2) เด็กยุคดิจิตอล

3) เด็กรักสิ่งแวดล้อม

ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของโลกและสังคม ในปัจจุบันต้องการปลูกฝังลักษณะนิสัย ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามวัย

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

1. โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

2. โซนกิจกรรมภาคเอกชนองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย บ. ซี พี แรม จำกัด (ติ่มซำซาลาเปา เลอแปง) บริษัท ธนชาติโบรกเกอร์ จำกัด (ไอศกรีม) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (เครื่องดื่ม) มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน (เล่นเกม วาดภาพระบายสีแนวคิด) แลคตาซอย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ดูคลิปการออม ตอบคำถาม โยนห่วง)
3. โซนกิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KID) เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ได้แก่ ผาจำลองบ้านลม รถไฟเด็ก และปีนผาจำลอง

4. โซนกิจกรรมบนเวที (KID STAGE) การแสดงบนเวทีของเด็กในสถานรองรับ พม. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน และมินิคอนเสิร์ตสลับกับการแจกของรางวัลตลอดงาน

5. โซนอาหารและเครื่องดื่ม จัดบริการฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน เช่น ไส้กรอก เฟรนซ์ฟรายส์ ลูกชิ้นทอด ข้าวผัด ฯลฯ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *