การศึกษา,  ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา

โครงการธรรมโอสถ เรื่อง คนดีที่โลกต้องการ

คนไทยมีความเครียดที่เกิดจากการทำงานและปัญหาต่างๆ ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น การนำธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จะสามารถลดความเครียดที่สะสมลงได้

โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดโครงการธรรมโอสถ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง “คนดีที่โลกต้องการ” ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  โรงพยาบาลหัวเฉียว

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าฟังที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *