ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์,  ภาพยนตร์,  ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  สังคม

Hello Winter … ส่งต่อโมเมนต์ดีๆหน้าหนาว ขอเชิญนักเดินทางที่หลงรักฤดูหนาวร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดความยาวไม่เกิน 1.30 นาที 

Hello Winter … ส่งต่อโมเมนต์ดีๆหน้าหนาว ขอเชิญนักเดินทางที่หลงรักฤดูหนาวร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดความยาวไม่เกิน 1.30 นาที

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท รวม 3 รางวัล ภายใน Theme “Hello Winter เส้นทางความสุข หน้าหนาว” ส่งผลงานประกวดได้ที่ http://bit.ly/VDO60Winter

หมดเขตส่งคลิป วันที่ 24 มกราคม 2563 ประกาศผลวันที่ 28 มกราคม 2563

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด



1.ส่งคลิปวิดีโอสถานที่ 1 ใน 60 ที่เที่ยวหน้าหนาวของโครงการฯ เช็ครายการสถานที่ได้ที่นี่  http://bit.ly/60winter

2.ความยาวคลิปไม่เกิน 1.30 นาที , High Resolution (1920×1080 pixels, 16:9 aspect ratio) ประเภทไฟล์ .mp4, .wmv เท่านั้น

3.ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้ามาร่วมประกวดกี่สถานที่ก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวน)

4.ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด และเป็นคนรับผิดชอบ ต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือ สิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางโครงการฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

5.กรณีผู้เข้าประกวด นำภาพ วิดีโอ หรือบทสัมภาษณ์จากบุคคลอื่นมาใช้ประกอบ คลิปวิดีโอนั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลท่านนั้นด้วย

6.คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือออกสื่อ กับองค์กรอื่นใด และจะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือผูกพันกับองค์กรใดๆ

7.คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดกับทางโครงการฯ จะถือเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม ของทาง ททท. ทางโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางใดๆ ตามความเหมาะสมได้ และทางโครงการฯ ไม่ต้องทำการการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้จัดทำ

8.ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลต้องส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ได้แก่ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทาง Inbox Facebook : 60 เส้นทางความสุข

9.หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้ามากับทางโครงการฯ ภายในระยะเวลา ที่กำหนด โครงการฯ จะถือว่าผู้ได้รางวัลท่านนั้นสละสิทธิ์ และทางโครงการฯ จะทำการมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป

10.ผู้ได้รับรางวัลยินดีที่จะชำระภาษีของรางวัล (โดยมีมูลค่า 5% ของ ของรางวัลที่ ได้รับ โดยสามารถชำระโอนค่าภาษีมาที่ทางบริษัทฯ

11.ผู้ประกวดจะต้องปฎิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการประกวดของโครงการฯ กำหนด หากทางโครงการฯ ตรวจพบการกระทำผิด หรือละเมิดข้อกำหนด ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ทำการตัดสิทธิ์ของผู้เข้าประกวนนั้นๆ ออกจากการประกวดโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกประการ

12.ในการส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวด ทางโครงการฯ จะถือว่าท่านได้ยินยอม และตกลงปฎิบัติตามกติกาข้อกำหนด และเงื่อนไขของทางโครงการฯ ทุกประการ

13.โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เกณฑ์ในการตัดสิน มีดังนี้

  • มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์
  • ประกอบด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง และลำดับเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
  • ให้ความสำคัญ และคุณภาพในการผลิตของภาพ และเสียง
  • เนื้อหาของคลิปวิดีโอต้องมีความกระชับ และน่าดึงดูด
  • โดยสามารถสื่อ และเชิญชวนผู้ชมให้มาท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย

** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด **

รายการรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท 

ขอเชิญนักเดินทางทุกท่านร่วมแบ่งปันโมเมนต์ดีๆ ของการท่องเที่ยวหน้าหนาวด้วยกันนะคะ  อย่าลืมติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวดีๆ พร้อมแพ็กเกจสุดคุ้ม!! ที่  60 เส้นทางความสุข @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์ Hello Winter

หรือ Website : http://bit.ly/60stks ได้ตลอดฤดูกาลนะคะ   

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *