การเมือง,  สาธารณสุข,  สุขภาพ,  เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้น

สำหรับเรื่องการศึกษาออนไลน์ ซึ่งยังมีประชาชนสับสนถึงวิธีการศึกษาออนไลน์นั้น นายกรัฐมนตรีขอให้ทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนว่าเป็นเพียงวิธีการศึกษาชั่วคราวในช่วงนี้เท่านั้น หากสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มคลี่คลายขึ้น จะกลับมาทำการเรียนการสอนแบบปกติต่อไป โดยมอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกัน

ทั้งนี้ ขอให้รักษาระยะห่างทางสังคมต่อไปอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ราชการ และธนาคารขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เน้นย้ำให้ประชาชนมีวินัย ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ ส่วนมาตรการปลดล็อคระยะที่สามจะพิจารณาปลดล็อคกิจกรรม รวมถึงกิจการบางประเภทอย่างเหมาะสมต่อไป พร้อมกับฝากให้พิจารณาแผนฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม และภาคสาธารณสุขหลังจากพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดฯ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สำนักข่าว U.S.News & World Report สำนักข่าวจากสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ข่าว ความเห็น และผลการจัดอันดับต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมได้เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020  โดยสำรวจจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ  จำนวน 6,000 ราย  พบว่าประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก เป็นประเทศที่ดีสุดในการเริ่มต้นธุรกิจจากทั้งหมด 73 ประเทศ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

ในส่วนของการยกเลิกสารพิษ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาสารทดแทน และการนำเข้า กำชับให้พิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา สำหรับกรณีประชาชนออกมารวมกลุ่มต่อต้านโครงการต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลกระทบ และประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก ขอให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *