การคลัง,  การเงิน,  การเมือง

นายกฯ พร้อมอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ ย้ำรัฐบาลใช้งบประมาณคุ้มค่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 31 พ.ค. 63 ซี่งจะมีการพิจารณา พ.ร.ก. 4 ฉบับ โดยมี พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 และ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ (27 พ.ค. 63) ที่รัฐสภา

สำหรับการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทพิจาณาโครงการที่มีแบบแผนชัดเจนในการใช้งบประมาณ ทั้งยังต้องมีระบบตรวจสอบหลายส่วน รวมถึงเปิดให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลจะนำทุกโครงการที่ดำเนินการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูรายละเอียดและร่วมกันตรวจสอบ ยืนยันว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อครอบคลุมประชาชนทุกคน

นายกรัฐมนตรีทราบถึงความเดือดร้อนหลังประชาชนหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ รวมถึงการยืดระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ แต่ต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณาสุขเป็นหลัก เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นเอกภาพ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่ยังคงต้องใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพื่อกำกับดูแลสถานการณ์ โดยรัฐบาลหวังให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้น้อยที่สุด ไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางด้านการเมือง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน รวมถึงอาจมีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 เป็นกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ประชาชนยึดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *