การศึกษา,  เกษตร

นายกฯ มอบต้นตะเคียนทอง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทส.ดีเดย์ 21พ.ค. ปลูกป่าทดแทน หลังถูกไฟเผาเสียหายหนัก

นายกฯ เชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ในบ้านและสถานที่สาธารณะในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2563” พร้อมมอบต้นตะเคียนทองให้ ทส.ปลูกเป็นปฐมฤกษ์เพื่อขยายผลการฟื้นฟูป่า หลังถูกไฟเผาทำลายเสียหายหนัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบต้นตะเคียนทองให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้และขยายผลการฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั่วประเทศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯร่วมในพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทุกคนทั่วประเทศ มาร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ และสถานที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทั้งนี้นโยบายการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้“ วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ขณะที่ในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” มีประชาชนปลูกต้นไม้และลงทะเบียน จำนวน 10.5 ล้านต้น เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10 ล้านต้น

และยังคงมีประชาชนสนใจที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จึงขยายระยะเวลาโครงการภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ.2565 โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์กรมป่าไม้ ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น และในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้จานวน 152 ล้านกล้า

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ทาให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จึงต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเตรียมวางแผนสาหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้านทั่วประเทศ ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ ในการใช้ปลูกฟื้นฟูจำนวน 66 ล้านกล้า

ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยจะเริ่มกิจกรรมปลูกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานในงานการจัดกิจกรรม

โดยใช้โอกาสในวันดังกล่าวเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นบริเวณป่าห้วยตึงเฒ่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพและลุกลามขยายวงกว้างสร้างความเสียหายวงกว้าง ภายในงานจะได้มอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายป้องกันไฟป่า 50 เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ นำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *