การศึกษา

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้ความร่วมมือจนเหลือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าสิบ ห่วงพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้ความร่วมมือจนเหลือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าสิบ ห่วงพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สั่งปลัดกระทรวงทุกกระทรวงดูแลเต็มที่ มีโครงการไหนสามารถจ้างงานระดับท้องได้ให้เร่งทำทันทีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ที่ปฎิบัติตามประกาศของศบค. จนทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นตัวหลักเดียวได้ จึงเป็นที่มาของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แต่ยังคงพรก.ฉุกเฉิน และขยายเคอร์ฟิว ออกไปอีก 1 เดือน

นอกจากนี้ ยังได้ออกข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งหลักการของการพิจารณาของ ศบค. พิจารณาจากผลกระทบด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นลำดับถัดมา โดยแนวทางที่นายกรัฐมนตรีให้ ศบค.และหน่วยงานไปปฏิบัติ จะต้องมีมาตรฐานกลาง และออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งแนวปฏิบัติในจังหวัดต่างๆ ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรฐานกลางได้ แต่น้อยกว่าไม่ได้

นายกรัฐมนตรีให้มีการควบคุมใน 3 ระดับ เริ่มจากระดับที่ 1 คือ มารตรฐานกลาง  ระดับที่ 2 จะต้องมีการประเมินโดยการสุ่มตรวจว่า ปฎิบัติไปตามที่กำหนดหรือไม่ และระดับที่ 3 การควบคุมระดับพื้นที่ที่ต้องกำหนดแนวปฎิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงความเป็นห่วง ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวอีก 13 คน จากทุกภาคส่วนเพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการเสริมการทำงานของคณะกรรมการเงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ

นายกรัฐมนตรี ยังได้ย้ำกับปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม หากมีโครงการใดที่สามมารถทำให้เกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่นก็ขอให้ทำ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถเสนอแนะเข้ามาผ่านทางท้องถิ่นหรือช่องทางอื่นๆก็ได้ เพื่อที่จะวางมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *