การคลัง,  การเงิน,  เศรษฐกิจ

สรรพากร สนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home เพื่อร่วมป้องกันการกลับมาของ Covid – 19

สรรพากรหนุนผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ทั้งการลงทะเบียน การยื่นแบบ การชำระภาษีและการคืนเงินภาษี

ใช้บริการง่าย สะดวก ปลอดภัย ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) แพร่ซ้ำ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการจนถึงสิ้นปี 2563 อีกด้วย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โรค Covid – 19 ในประเทศไทยที่มีความผ่อนคลายลง ตามลำดับ กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีธุรกรรมกับภาคธุรกิจและประชาชนอยู่ตลอดเวลา

จึงสนับสนุนการป้องกันการกลับมาแพร่กระจายใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามมาตรการ ให้คงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ต่อไป ประกอบกับประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม มีการเรียนรู้ที่จะทำธุรกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และมีความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

กรมสรรพากรจึงได้มอบโครงการ “ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home” ซึ่งจะช่วยให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.rd.go.th เป็นการทำธุรกรรมภาษีที่ง่ายอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกมาก

TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้

โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่ การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที

การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563

การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจ และมีการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกรรมแบบ Paperless & Cashless นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย จึงขอเชิญชวนคนไทย ร่วมมือ ร่วมใจใช้ TAX from Home เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตลอดไป”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *