สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

กรมชลประทาน ดำเนินการตาม 8 มาตรการ รับมือน้ำหลากฤดูฝน กำจัดวัชพืช 14 จุดหลัก ผักตบชวา 27,000 ตัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ให้เฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จ.อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก บริเวณ จ.กระบี่ ตรัง และสตูล คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสะสม 3 วันข้างหน้า มีปริมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. มากที่สุดในภาคใต้ 27 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตก 18 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ แม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่น้ำน้อยถึงน้อยวิกฤติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กรมชลประทานดำเนินการตาม 8 มาตรการ เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝน ตรวจสอบอาคารบานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน และกำจัดวัชพืชผักตบชวา ในแม่น้ำสายหลักและสาขา พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และลุ่มน้ำท่าจีน จ.นครปฐม ใน 14 จุดหลัก พื้นที่รวม 200 กว่าไร่ รวมปริมาณผักตบชวา 27,000 ตัน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 25 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้ำ 18,000 ลิตร จ.กาญจนบุรี เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่รับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จุฬาภรณ์ ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ แก่งประจาน และปราณบุรี ขุดเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อเสริมให้กับระบบประปาเดิม ดำเนินการแล้ว 598 บ่อ (แผน 704)

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *