สังคม

ผบ.ทอ.ติดตามความก้าวหน้า การจัดสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ Partition ระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถแท็กซี่ และ เครื่องบรรจุศพติดเชื้อ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ทดสอบการใช้งานด้วยตนเองและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้มีความสะดวกเหมาะสมในการใช้งานมากขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายให้กรมช่างอากาศดำเนินการออกแบบและจัดสร้างนวัตกรรมของกองทัพอากาศ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. Partition กั้นระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะโดยสารรถแท็กซี่ โดยกรมช่างอากาศได้จัดทำ partition ดังกล่าวขึ้นด้วยแผ่นพลาสติกพร้อมติดตั้งแผ่นกรองอากาศ (Filter) และพัดลมดูดอากาศขนาดเล็ก เพื่อดูดอากาศจากห้องผู้ขับรถแท็กซี่ที่อยู่ด้านหน้าไปยังห้องโดยสารด้านหลัง โดยกรมช่างอากาศจะดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำก่อนนำ partition ต้นแบบ (สำหรับ Toyota Altis) ไปมอบให้แก่สหกรณ์แท็กซี่ เพื่อผลิตและติดตั้งในรถแท็กซี่ต่อไป

๒. เครื่องบรรจุศพติดเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสศพผู้ติดเชื้อเพื่อบรรจุในถุงใส่ศพ โดยกรมช่างอากาศได้ออกแบบกลไกและจัดสร้างเครื่องต้นแบบและจดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ เพื่อนำไปมอบให้แก้โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *