สังคม

ล่องเรือไปตามสายธารแห่งความห่วงใย ร่วมต้านโควิด-19 ไปด้วยกัน

หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ร่วมกัน แจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ประชาชน ตลอดริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 และประชาชนผู้ยากไร้ ที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และที่อาศัยบนแพน้ำ จำนวน 3 ชุมชน ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คือ ชุมชนเกาะญวน, ชุมชนรณชัย และชุมชนเเควใหญ่ รวม 31 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

 

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *