กลาโหม,  สังคม,  เกษตร

ทหารกองกำลังผาเมือง ร่วมสร้างฝายเก็บกักชะลอน้ำ ตามโครงการร้อยใจรักษ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดชุดกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อบต.เกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการร้อยใจรักษ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งฝายมีขนาด ความกว้าง 15 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 2 เมตร บริเวณ คลองหลง บ.ปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *