กลาโหม,  สังคม,  สาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

23 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้เรียนรู้ และทำงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง, ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริ ฯ, ส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 บ้านจาเราะปูโงะ ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการ บนเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ โดยได้ปรับสภาพพื้นที่กลางหุบเขาขุดเป็นหนองน้ำ และนาข้าว พร้อมจัดสรรพื้นที่บริเวณไหล่เขาจัดทำแปลงเกษตรแบบขั้นบันได ปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ยืนต้น และทำการปศุสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมผันน้ำเข้าสู่คลองไส้ไก่ ปัจจุบันมีจ้างงานเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน ให้ได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพ และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *