กลาโหม,  ประชาสัมพันธ์,  เกษตร

ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และพัทลุง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว

ในการนี้ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินงานบนเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

โซน A ศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

โซน B เน้นการปลูกพืชในคันนา ได้แก่ พืชผักสวนครัว ส่วนบนโคกจะปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้ยืนต้น

โซน C พื้นที่จะมีลักษณะเป็นดินทราย เหมาะสำหรับการปลูกถั่วลิสง พืชคลุมดิน และพืชกินหัว

และโซน E จะสร้างเป็นสระน้ำ บริเวณด้านหลังสระน้ำจะเป็นโคกสูง โดยจะขุดสระน้ำไว้ เมื่อมีฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลลงสระ นอกจากนี้พื้นที่รอบๆ จะปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ส่วนโซน D จะปรับเป็นสระน้ำธรรมชาติ ขนาด 5 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง ปัจจุบันได้ดำเนินการจ้างงานแก่ประชาชนแล้วจำนวน 50 คน

ต่อมาเวลา 11.40 น. ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะ เดินทางต่อไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวสารพระราชทาน พันธุ์ดอกมะลิ 105 เพื่อนำไปขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป สำหรับฟาร์มแห่งนี้ มีสมาชิก 20 คน ซึ่งใช้พื้นที่ในการดำเนินการจำนวน 13 ไร่ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดเกษตรแบบพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร จะได้มีอาชีพมีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังได้เรียนรู้หลักการทำเกษตรแบบพอเพียง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา โดยสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ต่างปลาบปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *