การศึกษา,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อม รับน้องเข้าโรงเรียน

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ร่วมกับ อบต.ดงลาน จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นที่จัดกิจกรรม ห้องเรียน อาคารที่พักในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งทำการจัดกำลังพล เข้าตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ตามแนวเส้นทาง ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเปิดรับนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด มีเด็กที่พิการตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาล ถึง อายุ 15 ปี ประมาณ 100 คน ซึ่งต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษ

เพราะนักเรียนทั้งหมดต้องใช้การสัมผัส ปัจจุบันหลังจากที่มีสถานการณ์เชื้อโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองมารับน้องๆ กลับภูมิลำเนา และวางแผนจะเตรียมรับนักเรียนกลับเข้ามาที่โรงเรียนวันที่ 10 มิ.ย.63 โดยวางแผนรับน้องๆ กลับเข้าโรงเรียนเป็น 2 ชุด ห่างกัน 14 วัน

เพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพของนักเรียน และมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการทำควาสะอาด การฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ ที่พัก จุดที่นักเรียนต้องทำกิจกรรม เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *