สังคม,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

กองทัพบก ออกแจกน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ใน จ.พะเยา

ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้าน แม่กา ห้วยเคียน หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 126 ครัวเรือน ประสบปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ เหลืองขุ่น เดือดร้อนหนักมาก น้ำไม่พอใช้ บางครั้งน้ำ ที่ไหลใช้การไม่ได้นั้น

มณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยชุดช่วยเหลือประชาชน, ชุดเสนารักษ์เดินเท้า และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ สง.ปภ.จว.พ.ย., อ.เมืองพะเยา และ ทต.แม่กา จัดรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับราษฏร ที่ระบบประปาหมู่บ้านประสบปัญหาเนื่องจากภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค มีประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 126 หลังคาเรือน และได้หารือเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *