การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

ผบ.ทบ.มอบหน่วยทหารสนับสนุนรับซื้อผลิตผลช่วยเกษตรกรจากผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมฟื้นโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง” ในหน่วยทหารทั่วประเทศ

เช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ได้กล่าวถึงมาตรการในการพิทักษ์กำลังพลของกองทัพบกในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความเข้มงวดในพื้นที่หน่วยทหารมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ไม่พบกำลังพลติดเชื้อเพิ่ม และขอให้ดำรงมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

หากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ภาครัฐอาจจะมีการกำหนดมาตรการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆ ขึ้นในอนาคต ซึ่งกองทัพบกต้องเตรียมพร้อมมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับรัฐบาลเช่นกัน

แต่ในขณะเดียวกัน การสอบสวนโรค การบันทึกประวัติ หรือเฝ้าสังเกตอาการยังคงมีความสำคัญ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้สามารถหมุนเวียนกำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้กองทัพภาคที่ 4 ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ระมัดระวังในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ประกอบกับที่ผ่านมามีประวัติของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังให้ความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ จึงสั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

อาทิ การซื้อพืชผลทางการเกษตรมาประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร รวมถึง ขอให้พิจารณาสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย สำหรับมาตรการปรนนิบัติบำรุง อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของหน่วยทหารนั้น ผู้บัญชาการทหารบกยังคงให้ความสำคัญในกระบวนการดูแล รักษาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือประชาชน

สำหรับมาตรการในการพัฒนาหน่วยและกำลังพล ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกระดับ เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง” อย่างจริงจัง โดยสั่งการให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ค- 31 ก.ค.63 และจะมีการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

สุดท้ายของการประชุมผู้บัญชาการทหารบกขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ช่วยกันถ่ายทอดความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก และสร้างแรงจูงใจกับทหารกองประจำการที่จะปลดฯ ให้สมัครใจอยู่รับราชการต่อ ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้สมัครมากกว่าห้วงที่ผ่านมาหลายเท่า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 5,360 นาย คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ ของทหารที่ปลดประจำการในส่วนของกองทัพบก

ทั้งนี้ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินการในส่วนของทหารที่จะปลดประจำการอย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านธุรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Army spoke team

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *