การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

ทหารเรือรวมใจส่งข้าวกล่องถึงบ้าน “แพ็กใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ”

เช้าวันนี้ (28 เมษายน 2563) กองเรือยุทธการ ได้จัดกิจกรรมทหารเรือร่วมใจส่งข้าวกล่องถึงบ้าน “แพ็กใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ” ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยกำหนดจีดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – วันที่ 1 พฤษภาคม 2563โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ โดยกำหนดแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนวันละ 2,500 กล่อง กระจายทั้ง 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

ในการนี้ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมฯจัดข้าวกล่อง 300 กล่อง ร่วมกับ กองเรือยุทธการอีก 180 กล่องรวมเป็น 480 กล่องให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ซึ่งในวันนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นางสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และ สมาชิกชมรมภริยาฯ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ให้กำลังใจ และแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแสมสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมกันคัดกรองและชี้แจงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสารของทัพเรือภาคที่ 1 ในห้วงเวลาดังกล่าว อีก 3 วันที่เหลือนั้น จะกระจายทั่วทุกหมู่ ของตำบลแสมสาร ตามแผนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยการประสานผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

 ภาพ/ข่าว   กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *