การศึกษา

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครทุนอาชีวะ ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 63

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในโครงการ “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน ประจำปี 2563”  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจังหวัดระยองได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนรองรับความต้องการตลาดแรงงานในเขตพื้นที่อีอีซีในอนาคต โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในจังหวัดระยอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.70 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2563 นี้

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพื่อนชุมชน โทร.0-3868-5666 หรือ 09-6650-9245 หรือ เฟซบุ๊ก : เพื่อนชุมชน และศึกษารายละเอียด ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1yb5YRUvZB2icvoXRDXKcXzHb54CTt2z?usp=sharing

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *