สังคม

SET ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนข้าวสารโรงทาน 45 วัด

นพเก้า สุจริตกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนถวายข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม แด่พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี  ใน 45 วัด ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนข้าวสารรวมทั้งสิ้น 22.5 ตัน แก่วัดที่จัดตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปจัดทำอาหาร ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ซึ่งการแจกจ่ายอาหารแต่ละวัดได้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *